Dla mediów

Ważne informacje

Zabrania się korzystania z flasha podczas trwania zawodów!Jasny rozbłysk może spowodować nieprawodłowe działanie robotów.
Na terenie zawodów znajduje się strefa serwisowa przeznaczona dla zawodników,którzy mogą tam pracować nad swoimi robotami. Dostęp mają tam wyłączniezawodnicy i organizatorzy, nie jest ona otwarta dla gości, mediów i odwiedzających.

Krótki opis zawodów

Organizowany od 2008 roku Międzynarodowy Turniej Robotów Robotic Arena jest bardzo popularny wśród zawodników z Polski i innych krajów Europy. Jako jedne z największych zawodów tego typu w kraju. Co roku do Wrocławia zjeżdżają się setki zawodników, a ich liczbastale rośnie. Celem Robotic Areny jest promowanie robotyki wśród społecznościuczelnianej i ogółu.

Media społecznościowe